Groeimakerij - coach in Dongen

Coaching en training vanuit positieve psychologie.

Groeimakerij - coaching van kinderen, jongeren en volwassenen

Mijn missie: coaching van kinderen, jongeren, ouders, scholen en teams, zodat iedereen gezien wordt voor wie hij echt is.

Ik geloof dat we allemaal een authentiek stuk en een kwetsbaar deel met ons meedragen. Als het goed gaat, als we lekker in ons vel zitten, gaan het authentieke en kwetsbare deel hand in hand. Als we ons onveilig voelen, ons kwetsbare deel willen beschermen, zetten we gedrag voor het kwetsbare deel. Dit kan groot gedrag zijn, bijvoorbeeld ongepast clownesk of heel boos. Maar dit gedrag kan ook heel klein zijn, zoals teruggetrokken, veel vragen stellen, altijd ja zeggen.

Mijn missie is dat alle kinderen, jongeren en ook volwassenen gezien worden voor wie ze echt zijn, door zichzelf en door het netwerk om hen heen. Waardoor ze van binnenuit sterker worden en zo steeds vaker zichzelf kunnen en mogen zijn. Zodat we vaker de authentieke persoon zien.

Dat vraagt dat we met zijn allen achter het gedrag gaan en durven kijken. En ook achter ons eigen gedrag. Wie zit daarachter? Welke talenten? Welke dromen? Welke angsten? Welke behoeften?

Met verschillende werkvormen, materialen ga ik aan de slag. We onderzoeken waar de focus ligt en stippelen samen het pad uit.

Ouders en het netwerk om het kind en de jongere heen zijn bij dit proces cruciaal. De ouder als expert van het kind. ZIJ weten het, zij hebben het beste voor met hun kind, zij zijn het voorbeeld. Het netwerk heeft direct invloed op het welzijn van het kind, wat zij doen doet ertoe. Soms is er net die andere kijk nodig om de goede intentie die er is, waar te maken.

Lees wat er mogelijk is met de verschillende groeitrajecten. /groeitrajecten

Wil je binnen je organisatie of met je vriendenkring meer leren over dit onderwerp? Lees verder op /groeibijeenkomsten

Wil je meer inspiratie? Volg mij op instagram: www.instagram.com/groeimakerij/

Wil je inspiratie en informatie? Volg mij op: www.facebook.com/Groeimakerij-Ingrid-Volz-103842377922675/